Find
forhandler

CSR Politik

Faunakram Pet Food A/S vil arbejde for at virksomheden understøtter de 17 verdensmål. 

Faunakram Pet Food A/S vil igennem virksomhedens værdikæde, sikre at leverandører, underleverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere arbejder for at understøtte de 17 verdensmål. Det skal sikres ved at være i en konstruktiv dialog med virksomhedens interessenter, indgåelse af partnerskaber, løbende inspektion af produktions faciliteter, indblik i samarbejdspartneres certificerings besøg, og løbende uddannelse og ledelse af virksomhedens medarbejdere.

Virksomhedens produkter:
Virksomheden vil sikre en ansvarlig markedsføring, og en ærlig deklaration af virksomhedens produkter. Emballage design og kvalitet tilpasses løbende, således at de er 100% genanvendeligt senest med udgangen af 2025.

Menneskerettigheder:
Virksomheden vil sikre at alle leverandører ikke gør brug af børnearbejde, diskrimination, og tvangsarbejde.

Miljøforhold:
Virksomheden vil sikre at leverandører og samarbejdspartnere udvinder og indfanger, samt dyrker råvarer på en bæredygtig måde, CO2-udledninger bør begrænses mest muligt. Forurening skal undgås, og transport skal foregå på den mest miljørigtige måde, under hensyntagen til at leveringsterminer skal overholdes, og sikre at virksomheden ikke taber konkurrenceevne.

Arbejdstagerforhold:
Virksomheden skal arbejde for at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderforhold internt i virksomheden og hos samarbejdspartnere. Arbejdsulykker bør minimeres ved pro aktiv forebyggelse. Ligestilling skal indføres. Træning og uddannelse af ansatte skal prioriteres højt, hos virksomheden og virksomhedens samarbejdspartnere.

Økonomiske forhold:
Virksomheden skal udvise rettidig omhu, og sikre ordentlige økonomiske forhold, herunder økonomiske bidrag til samfundet, jobskabelse, ansvarlige investeringer og rimelige skattebetalinger.

Samfundsforhold:
Virksomheden vil forsøge at understøtte aktiviteter i lokalsamfundene, blandt andet ved at sponsorere frivilligt foreningsarbejde. Korruption og karteldannelse accepteres ikke, og virksomheden vil til enhver tid overholde den gældende lovgivning. Virksomheden skal stille krav til leverandører om at overholde både menneske- og arbejdstagerrettigheder

Morten Kaas Jespersen
CEO Faunakram Pet food A/S

Kontakt os

Faunakram Pet Food A/S
Lyngbyvej 403
2820 Gentofte
Danmark
CVR: 37493449

Telefon: +45 44 22 75 40
Telefon SE +46 (0) 10 888 6640

VOV@FAUNAKRAM.COM

CSR Politik

Om Faunakram

Faunakram er grundlagt af hunde- og katteejere samt opdrættere, der har hunde og katte som deres passion og hobby.

Derfor bliver alle produkter smagstestet, inden vi lancerer dem på markedet. Faunakram sælger deres produkter i flere lande i Skandinavien og EU og
producerer derfor store mængder, der gør, at premium produkterne kan tilbydes til lave priser.

Om os
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram